Nguyễn Thị Loan – 098 2500329

Trần Tuấn Tú – 097 2545155

Thôn Cổ Lãm – Xã Bình Định – Huyện Lương Tài – Tỉnh Bắc Ninh